Activity & CSR

บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด นอกจาก การมุ่งเน้นการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าแล้ว เรายังใส่ใจในด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ ของ สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีสาร HCFC ที่ส่งผลต่อชั้นบรรยากาศ และทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด เป็น บริษัทแรกที่เข้าร่วมโครงการ ลดและเลิกการใช้ สาร HCFC  กับทางธนาคารโลก (World Bank) ซึ่งหันมาใช้ สารทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโครงการสำเร็จตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558
Image
Image
รับโล่และประกาศเกียรติคุณ ในการเข้าร่วมโครงการ ลดการใช้สาร HCFC
บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด ยังคำนึงถึง การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการช่วยเหลือสังคม โดย การนำผลิตภัณฑ์ ของบริษัท ไปสร้างประโยชน์ ให้กับ ชุมชนต่างๆ เช่น วัด สถานีตำรวจ ห้องสมุด และโรงเรียน
จากเหตุแผ่นดินไหว ที่เชียงราย ทางบริษัทสแควร์พาแนล ซิสเต็ม จำกัด ได้ร่วมมือกับ บริษัทผู้ขายน้ำยาเคมี เข้าสำรวจพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ในหลายพื้นที่ และได้คัดเลือก โรงเรียน ร่องธารวิทยา ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อ.แม่สรวย เป็นโรงเรียนที่เกิดความเสียหายมาก และมีความจำเป็นเร่งด่วน ในการฟื้นฟู บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด ได้สร้างอาคารเรียนเชิงเศรษฐนิเวศเพื่อชีวิตที่ดี ให้กับโรงเรียน ร่องธารวิทยา จำนวน 2 อาคารเรียน ใช้ระยะเวลาในการติดตั้ง เพียง 2 เดือน เศษๆ โดยการออกแบบ อาคารเรียน จะเน้นในด้านการประหยัดพลังงาน และยังรองรับการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้อีกด้วย
Csr 03
Csr 04
Csr 05
Csr 06
Csr 07
Csr 08
Csr 09
Csr 10
Csr 11

Square Panel System Co., Ltd.

64 Soi Bangna-Trad 12, Bangna-Tai
Bangna, Bangkok 10260 Thailand

Tel: (662) 744-6300
Fax: (662) 744-6303 , (662) 744-6070
Email: sale@squarepanel.com

Square Panel Factory

92/9 Moo 7, Baankhokphanomdee,
T.Khokthai, A.Srimahosot,
Prachinburi 25190

Tel: 037-277-014-6

QR Website