ผนังระบบแยกประกอบอิสระ

Image
Image
Image

คุณลักษณะเด่น ของระบบแผ่นผนังและฝ้าของเรา

 • ระบบถูกออกแบบให้เป็น แบบแยกประกอบอิสระ
 • แผ่นผนังและฝ้าแต่ละแผ่นสามารถ ถอดประกอบและเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระ โดยไม่กระทบ หรือ จำเป็นต้องถอดแผ่นข้างเคียงก่อน
 • เกือบร้อยเปอร์ผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน ไม่จำเป็นต้องเจาะหรือตัดที่หน้างาน การติดตั้งง่ายเหมือนการประกอบเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป
 • การเดินสายไฟฟ้า หรือ สายควบคุม สามารถซ่อนในช่องว่า ระหว่างแผ่นผนังและฝ้าที่จัดไว้ให้เพื่อการใช้งานนี้โดยเฉพาะ
Image
Image
 • ระบบแสงสว่างภายในห้อง ถูกออกแบบให้ซ่อนหลอดไฟ ไว้ภายในช่องว่างระหว่างแผ่นผนังและฝ้า หลอดที่ใช้เป็นแบบชนิด T8 ช่วยประหยัดไฟฟ้าได้มากกว่า 40% จากหลอดปกติ
 • ชุดสำเร็จรูป ประตูและหน้าต่าง ถูกออกแบบให้เมื่อประกอบเข้ากับผนังแล้ว จะเสมอเรียบกับแผ่นผนังทั้งสองด้านและถอดออกได้อย่างอิสระเมื่อต้องการ
 • มีความยืดหยุ่นสูง ต่อการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนผังการผลิตในอนาคต ใช้เวลาในการดำเนินการน้อย และ/หรือ กระทบกับการผลิตน้อยกว่า
 • ระบบรางพื้นของแผ่นผนังที่สามารถปรับระดับได้ ทำให้ง่ายในการติดตั้งแม้พื้นที่ติดตั้งไม่ได้ระดับเดียวกัน
 • มุมภายในห้องทุกมุม ตกแต่งและปิดด้วยบัวโค้งตามมาตรฐาน GMP
 • แผ่นผนังและฝ้าทุกแผ่นถูกเสริมความแข็งแรง ด้วยกรอบอลูมิเนียม และปกปิดไม่ให้เห็นฉนวนความร้อน
 • แกนกลางที่ใช้เป็นฉนวนความร้อน มีทั้งแบบ โฟมโพลี่ยูริเทน และ แบบใยร็อกวูลทนไฟ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สวิทซ์ปิด เปิดแสงสว่างภายในห้อง จุดต่ออินเตอร์เน็ต จุดต่อโทรศัพท์ จุดต่อไฟฟ้าตัวเมียหรือปลั๊กเสียบ ถูกออกแบบให้เรียบเสมอแผ่นผนัง เรียบร้อยสวยงามและไม่สะสมฝุ่น
Image
Image
ระบบผนังและฝ้า แผ่นของผนังและฝ้าทำจากแผ่นเหล็กเคลือบสี สองแผ่นประกอบเข้ากับ กรอบเฟรมอลูมิเนียม โดยที่ทั้งเฟรมอลูมิเนียม ฉนวนความร้อน และแผ่นเหล็กเคลือบสีจะถูกประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน มีความแข็งแรง มีความหนาโดยรวม 50 หรือ 75 มม. แผ่นที่ผลิตจะมีขนาดที่แม่นยำ ความยาวและความกว้างของแผ่นส่วนใหญ่จะมีขนาดมาตรฐานและ ใช้แทนกันได้ แต่แผ่นจำนวนหนึ่งจะถูกปรับขนาดเพื่อให้เหมาะกับขนาดของห้องที่จะใช้งาน

รอยต่อแผ่น รอยต่อแผ่นเป็น แบบแยกประกอบอิสระ แผ่นแต่ละแผ่นสามารถถอด และเคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระไม่กระทบกับแผ่นข้างเคียงที่ติดตั้งอยู่ด้วยกัน โดยแผ่นแต่ละแผ่นจะถูกยึดหรือล็อก ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า สเปซซิ่งคีร์

การแขวนแผ่นฝ้า ชุดแขวนแผ่นฝ้า ประกอบด้วย คานอลูมิเนียมและอุปกรณ์ ทุกๆระยะ 3 เมตร (อาจจะถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกับขนาดของห้องที่จะติดตั้ง) โดยแขวนจากโครงสร้างอาคารที่จะดำเนินการติดตั้ง ระดับของฝ้าจะถูกปรับให้ได้ระดับโดยใช้เกลียวเร่ง แผ่นฝ้าจะยึดติดกับคานอลูมิเนียมด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า แบร็กเกต

รางยึดแผ่นผนังกับพื้น แผ่นผนังจะติดตั้งอยู่บนรางที่ถูกออกแบบให้มีสองชิ้นประกบเข้าหากัน ประกอบด้วยรางบน และรางล่าง โดยจะมีตัวปรับระดับอยู่ระหว่างรางทั้งสองนี้ ตัวปรับระดับจะทำหน้าที่ในการปรับระดับของแผ่นผนังให้อยู่ในระดับเดียวกัน ในกรณีที่ พื้นที่จะทำการติดตั้งมีระดับที่แตกต่างกันเล็กน้อย
Image
ฉนวนความร้อน
มีฉนวนความร้อนที่ใช้กับแผ่นผนังและฝ้า 2 ชนิดคือ
 • ร็อกวูลทนไฟ (ความหนาแน่น 100 กก. ต่อ ลูกบาศก์เมตร)
 • โพลียูรีเทนโฟม (ความหนาแน่น 40 กก. ต่อ ลูกบาศก์เมตร)
การติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ การเจาะช่อง แผ่นฝ้า สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์อื่น เช่น ตัวกรองอากาศ โคมไฟ หัวสเปร์น้ำดับเพลิง พัดลมดูดอากาศ สามารถดำเนินการได้ไม่ใช่เฉพาะที่พื้นที่ติดตั้งเท่านั้น แต่ยังสามารถดำเนินการเจาะล่วงหน้าจากที่โรงงานอันจะช่วยลดระยะเวลาการติดตั้งได้มาก
Image
การติดตั้งสายไฟและสายควบคุม การติดตั้งสายไฟและสายควบคุม สามารถดำเนินการโดยซ่อนไว้ภายช่องว่างระหว่างแผ่นผนังและฝ้า โดยไม่จำเป็นต้องฝังท่อร้อยสายไฟล่วงหน้าไว้ภายในแผ่น หรือเดินท่อร้อยสายไฟเพิ่มเติมภายนอก บริเวรเหนือฝ้า ทำให้สะดวกและมีความยืดหยุ่นในกรณีจำเป็นต้องเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง โดยไม่ต้องผลิตแผ่นใหม่เพื่อทดแทน เมื่อติดตั้งเสร็จมีความเรียบร้อยสวยงาม

การให้แสงสว่างภายในห้อง หลอดประหยัดไฟ ชนิด T8 ซึ่งประหยัดไฟได้มากกว่า 40 เปอรเซ็นต์ในขณะที่ให้ความสว่างเท่ากัน จะถูกติดตั้งซ่อนไว้ภายในช่องว่างระหว่างแผ่นฝ้า โดยจำนวนหลอดติดตั้งจะถูกคำนวณเพื่อให้ได้ความเช้ม ของแสงตามที่ต้องการ ทำให้ลดการเจาะช่องแผ่นฝ้าได้มากกว่าครึ่ง แผ่นฝ้าจะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น ภายในห้องจะดูเรียบร้อยและสวยงามยิ่งขึ้น

บัวโค้งปิดมุมภายในห้อง มุมทุกมุมภายในห้องระหว่าง แผ่นผนังกับแผ่นฝ้า แผ่นผนังกับแผ่นผนัง แผ่นผนังกับพื้น จะถูกตกแต่ง และปิดด้วยบัวโค้งทำด้วยพีวีซี
Image

ประตู

วัสดุ
 • กรอบประตู อลูมิเนียมผ่นสีฝุ่น
 • ผิวบานประตู เหล็กชุบสังกะสีด้วยไฟฟ้า ผ่นทับด้วยสีฝุ่น
 • ฉนวนแกนกลาง โฟมโพลียูรีเทน ความหนาแน่น 80 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
 • อุปกรณ์มือจับ ทำดด้วยสแตนเลสด้านดึง และแผ่นเรียบสำหรับด้านผลักประตู
 • อุปกรณ์ปิดประตู แบบรางสไลด์
 • อุปกรณ์กันอากาศรั่วใต้ประตู แบบอัตโนมัติเมื่อประตูถูกปิด
Image

หน้าต่าง

วัสดุ
 • กรอบหน้าต่าง อลูมิเนียมผ่นสีฝุ่น
 • กระจกเทมเปอร์ สองชั้นหนา 6 มิลลิเมตร
 • เติมก๊าซไนโตรเจนระหว่างกระจก
 • ใส่สารซิลิกาเจล ดูดความชี้นไว้ภายในกรอบหน้าต่างปล่องกันฝ้าไอน้ำระหว่างกระจก
Image
Image

บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด

64 ซอยบางนา-ตราด12 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: (662) 744-6300
แฟกล์: (662) 744-6303 , (662) 744-6070
อีเมล: sale@squarepanel.com

โรงงาน สแควร์ พาแนล

92/9 หมู่7 บ้านโคกพนมดี ตำบลโคกไทย
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190

โทรศัพท์: 037-277-014-6

QR Website