ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียง SQUAREACOUSTIC™

Image
Image
การใช้งาน
ผนังกันเสียงถูกพัฒนาเพื่อใช้เป็นผนังภายในสำหรับสถานที่ซึ่งต้องการป้องกัน การรบกวนของเสียง หรือต้องการลดความดังของเสียงลง โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังของเครื่องจักรสูงมากจนรบกวนการทำงานหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดก็คือ การแยกเหล่งกำเนิดเสียง และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกจากกัน โดยใช้ผนังกันเสียง

รายละเอียดผนัง
ผนังกันเสียง หรือผนังลดความดังเสียง SQUARE TM จะเป็นผิวผนังซึ่งมีรูพรุนด้านหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการดูดซับเสียง
วัสดุแกนกลาง : ใยหินแนวตั้ง ชนิดลาเมลล่า ความหนา: 50, 100 มม.

คุณสมบัติผนังกันเสียง
ผนังกันเสียง ลดความดังเสียงโดยสองแนวทาง กล่าวคือ การขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยว มิให้เสียงส่งผ่านไปยังโครงสร้างของอาคารหรือห้อง และการดูดซับเสียง ไว้ที่ผิวของผนัง โดยประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงจะแสดงอยู่ในรูปของค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง ยิ่งมีค่าสัมประสิทธิ์มาก แสดงว่าผนังสามารถดูดซับเสียงได้มาก

Acoustic Performance

    2”THICK PANELS 4”THICK PANELS
OCTAVE BAND MID. FREQ. (Hz) ABSORPTION COEFFICIENT TRASMISSION LOSS ABSORPTION COEFFICIENT TRANSMISSION LOSS
2 125 0.24 17 0.66 21
3 250 0.74 24 1.22 33
4 500 1.08 32 1.12 43
5 1000 1.09 42 1.06 54
6 2000 1.01 50 1.03 57
7 4000 0.96 53 0.96 62
Image
ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง, ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C423-84A
Image
การสูญเสียการปล่อยผ่านเสียง, ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C423-84A

การติดตั้ง

การติดตั้งผนังกันเสียง
บริษัท สแควร์พาแนล ซิสเต็ม จำกัด มีประสบการณ์ในการผลิตและติดตั้ง ผนังกันเสียง มายาวนานและบ่อยครั้งในการติดตั้ง ด้วยข้อจำกัดของสถานที่ติดตั้ง ทำให้จำเป็นต้องพัฒนาวิธีการติดตั้งแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามแบบการติดตั้งมาตรฐานเป็นดังนี้

แผ่นผนัง
แผ่นผนังกันเสียงจะถูกประกอบเข้าด้วยกันด้วยระบบลิ้นตัวผู้ตัวเมียยึดด้วยสกรูและ แถบฝาปิดพีวีซี โดยแผ่นผนังจะถูกติดตั้งอยู่ภายในรางอลูมิเนียมรูปตัวยู ซึ่งจะยึดติดอยู่กับพื้น
Image
แผ่นฝ้า
แผ่นฝ้ากันเสียงจะถูกวางบนคานอลูมิเนียมซึ่งแขวนจากโครงสร้างของหลังคาหรืออาคารด้วยอุปกรณ์ชุดแขวน การประกอบระหว่างแผ่นฝ้ากับแผ่นฝ้า ก็จะเหมือนกับแผ่นผนัง
Image
Image

บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด

64 ซอยบางนา-ตราด12 แขวงบางนาใต้
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์: (662) 744-6300
แฟกล์: (662) 744-6303 , (662) 744-6070
อีเมล: sale@squarepanel.com

โรงงาน สแควร์ พาแนล

92/9 หมู่7 บ้านโคกพนมดี ตำบลโคกไทย
อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 25190

โทรศัพท์: 037-277-014-6

QR Website