ตู้ประกอบสำหรับรถขนส่ง

ในการขนส่งปัจจุบัน ความสด สะอาด ของอาหารหรือสินค้าเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งที่เพิ่มมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า บริษัท สแควร์ พาแนล ซิสเต็ม จำกัด สามารถผลิต ตู้ห้องเย็น ตู้แห้ง หรือ ตู้ในลักษณะที่คล้ายกัน สำหรับติดตั้งบนรถของลูกค้า โดยออกแบบตามความต้องการของลูกค้า เน้นการผลิตที่ได้มาตรฐาน ติดตั้ง ง่าย สะดวก ลูกค้าสามารถติดตั้งได้เอง อุปกรณ์ประกอบต่างๆ มีความแข็งแรง สวยงาม และเหมาะสมต่อการใช้งานของลูกค้า

ตู้ห้องเย็น

Image

ตู้แห้ง

Image
Image
Image