นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Panel Technical Data
Product Name : SQUAREROCKTM Sandwich Panel
Application : Clean Room, Cold Room & Industrial Panels
Available Thickness : 50, 75, 100, 125, 150 mm.
Thermal Conductivity : 0.033 W/m°K

Surface Material
Interior : Color steel sheet with protector film
Exterior : Color steel sheet with protector film

Paint Coating
Top Color : Standard off white
Paint Type : Regular Modified Polyester/ Epoxy Primer
Paint Coating : Top/ Back → 20/5 Microns
Back Color : Foam Grey

Core Material
Material : Vertical Rock wool Fiber, Lamella type

Panel Connection
Screwing tongue & groove steel profile section

Available Size
Width : 835, 1125 mm.
Length : Max.9000 mm.

Compliance Standard
ISO 9001-2000
Fire Test BS476: part 20, part 22 (Noncombustible material)

Panel Performance

Panel Thickness(mm) Heat Transfer Coefficient
(Kcal/hr.m2.ºC)
Panel Weight
(Kg/m2)
Allowable Mobile Load(Kg/m2) Fire Resistance
Insulation Integrity
50 0.74 14.0 80 54 min 181 min
75 0.49 17.0 120 N/A N/A
100 0.37 20.0 140 240 min 240 min
125 0.29 23.5 180 N/A N/A
150 0.24 26.5 200 N/A N/A

FIRE TEST BS476 : Part 20 & Part 22

 

FURNACE TEMPERATURE
Tested at 1100 °C