นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

ชนิดและขนาดหน้าต่าง

หน้าต่างมีทั้ง กระจกชั้นเดียว  และกระจกสองชั้น ขนาดหน้าต่างสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

  • หน้าต่างแบบกระจกชั้นเดียว
  • หน้าต่างแบบกระจกสองชั้น

ผิวกระจกทั้งสองด้านเรียบเสมอกับผนังห้อง ช่องว่างระหว่างกระจกสองชั้นบรรจุด้วยก๊าซไนโตรเจนเพื่อเป็นฉนวนความร้อนและป้องกันการเกิดหยดน้ำ