นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

เทคโนโลยีล้ำหน้าสำหรับอุตสาหกรรมล้ำยุค

ห้องคลีนรูมหรือห้องสะอาด เป็นพื้นที่หรือบริเวรที่ ปริมาณ ฝุ่น  ความชื้น อุณหภูมิ และ รูปแบบการไหลเวียนของอากาศถูกควบคุมผนังห้องคลีนรูมของบริษัท ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานและความต้องการของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีล้ำยุค ผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูปจะมี คุณภาพ ความยืดหยุ่น และคุณลักษณะสำหรับงานก่อสร้างห้องคลีนรูมที่ต้องการความรวดเร็วในการก่อสร้าง นอกจากนี้เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตของอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้ห้องคลีนรูมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ตลอดจนรูปแบบผังการผลิตซึ่งบางครั้งมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผนังห้องคลีนรูม
ของบริษัทจึงถูกออกแบบให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

รองรับความต้องการของลูกค้า

ผนังห้องคลีนรูมของบริษัทได้รับการยอมรับและติดตั้งให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งห้องคลีนรูมสำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น อิเลคทรอนิค  ไมโครอิเลคทรอนิค และ อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ อาหาร ตลอดจน การแพทย์  และไบโอเทค

 

ส่งมอบความพึงพอใจ

พนักงานของบริษัทประกอบด้วยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานออกแบบ และติดตั้งผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูป ซึ่งสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือลูกค้าตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการของบริษัททำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจอย่างแน่นอน

หลักสำคัญในการออกแบบผนังห้องคลีนรูมสำเร็จรูปของบริษัท

 • กันอากาศรั่ว (Airtight)
 • ไม่ซึมน้ำ (Water proof)
 • พื้นผิวเรียบเสมอ (Flush surface)
 • มีคุณสมบัติเป็นฉนวนความร้อนที่ดี (Heat insulation)
 • รื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้ (Dismountable)
 • อายุใช้งานยาวนาน และ ทนทาน (Durability)
 • ไม่สะสมฝุ่น (Particle free)
 • สามารถทำความสะอาดได้ง่าย (Clean ability)
 • ทนทานต่อสารเคมี (Chemical proof)
 • ระหยัดงบประมาณ (Economic)

ระบบแผ่นผนัง (Wall System)

 • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
 • ผนังสำเร็จรูปสามารถซ่อนท่อร้อยสายไฟไว้ภายในแผ่นผนังเพื่อความสวยงาม
 • รื้อถอนและติดตั้งใหม่ได้
 • พื้นผิวเรียบเสมอ และมีบัวพีวีซีปิดมุมระหว่างผนังเพื่อป้องกันฝุ่น 
 • สามารถปรับเปลี่ยนผังห้อง ในอนาคตกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือขยายงาน
 • ท่อดูดลมกลับ (Return air duct) ถูกออกแบบให้ฝังอยู่ในผนังเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้ห้อง ลดการสะสมฝุ่น และดูเรียบร้อยสวยงาม
 • แผ่นมุมผนังทำสำเร็จเป็นชิ้นเดียวจากโรงงาน

 

   

ระบบแผ่นฝ้า (Ceiling System)

ออกแบบให้เพียงพอสามารถรับน้ำหนักเจ้าหน้าที่ได้ ในกรณีมีงานซ่อมบำรุง หรือเปลี่ยนตัวกรองอากาศ อุปกรณ์ชุดแขวนแผ่นฝ้าถูกซ่อนอยู่เหนือแผ่นฝ้า และไม่สามารถมองเห็นจากภายในห้องคลีนรูม พื้นผิวแผ่นฝ้าภายห้องคลีนรูมเรียบเสมอกัน มีความยืดหยุ่น  สามารถเจาะช่องสำหรับ ตัวกรองอากาศ (HEPA filter) โคมไฟ  ได้ขณะติดตั้งที่หน้างาน ทำให้สะดวกกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตำแหน่ง