นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

ชนิดและขนาดประตู

  • ประตูมีทั้ง ชนิดบานพับ และบานเลื่อน
  • ขนาด ประตูสามารถผลิตได้ตามความต้องการของลูกค้า

ขนาดประตูมาตรฐาน

  • ประตูบานเดี่ยว : 900 x 2,100 มม., 1,200 x 2,100 มม.
  • ประตูบานคู่ : 1,800 x 2,100 มม.

คุณลักษณะเด่นของประตู

  • บานประตูมีผิวเรียบเสมอกับผนังห้อง
  • สามารถติดตั้งระบบ อินเตอร์ล็อก ควบคุมการปิด เปิด ประตู
  • ช่องมองประตูมีผิวเรียบเสมอกับบานประตู
  • กันอากาศรั่วระหว่างห้อง ด้วยระบบ Automatic Drop seal
  • มือจับปิด เปิด ประตู สแตนเลสแท้  มีทั้งแบบ  KNOB และ LEVER