นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Installation Guidelines

Square Panel System have many years experience manufacturing and supplying acoustic panels, and often the site limitations or restrictions require a non-standard means of erection of panels to be developed. However typical erections are followings.

Wall

Panel to panel will be connected by screwing tongue & groove steel profile section and concealing it by PVC capping stripe. The wall panels are erected in aluminum U-channel being fixed with anchor bolt to the floor

Ceiling

Ceiling panels will rest on aluminum ceiling beam hanging from above building structure. Panel to panel connecting is same as wall