นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

SQUAREACOUSTIC™ Sandwich Panel


Application area

Acoustic panels are developed for internal walls and ceilings in industrial applications, where special sound insulation or sound absorption is needed. In industrial facilities especially the noise level from machinery can rise so high that it effects working convenience and can even cause hearing damage if precautions are not taken. The most reasonable way to solve the problem is to separate people from the machinery by building sound insulated machine rooms or acoustic screens.

Physical Information

Acoustic panels have perforated surface on one side providing better sound absorption.
Core Thickness: 50, 100mm
(Other thicknesses are available upon request)
Maximum panel size: (W) 1,125 x (L) 6,000 mm.

Acoustic Performance

Acoustic panel works in two distinct ways to reduce noise, by impeding the transmission of sound through an element of structure and by absorption of sound at the surface. The noise absorption co-efficient is expressed as a factor. The more sound that material can absorb, the higher noise absorption co-efficient will be.

Acoustic Performance

    2”THICK PANELS 4”THICK PANELS
OCTAVE BAND MID. FREQ. (Hz) ABSORPTION COEFFICIENT TRASMISSION LOSS ABSORPTION COEFFICIENT TRANSMISSION LOSS
2 125 0.24 17 0.66 21
3 250 0.74 24 1.22 33
4 500 1.08 32 1.12 43
5 1000 1.09 42 1.06 54
6 2000 1.01 50 1.03 57
7 4000 0.96 53 0.96 62

Noise absorption co-efficient tested in accordance with ASTM C423-84A

Noise transmission loss tested in accordance with ASTM-E90