นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Polydure 5000 USDA, off white color, food grade color coating.

Characteristic

  • The coatings are for application to structural surface where there is a possibility of incidental contact with food.
  • The coatings are not to contain any hazardous substances, heavy metals or other toxic substances
  • Suitable for use in the interior panel surface where USDA standard is required

Advantage of Polyurethane Panels

Properties Polyurethane Foam Polystyrene Foam
Thermal Conductivity (VV/m.°C) 0.015 0.029
Heat Transfer Coefficient
(at 50 mm.thk) (Kcal/m2.hr.°C)
0.352 0.674
Max. working Temp (°C) 120 80
Flammability Self extinguishable Flammable
Panel Thickness Two times less Two times more
Moisture Deterioration No Likely

Heat Transfer Coefficient at Different Thickness

Panel Thickness
(mm.)
Heat Transfer
Coefficient K
(Kcal/m2.hr.°C)
Cold Storage room
Temp (°C)
Thickness (mm.) If
Polystyrene foam
Panel
50 0.352 0 < temp 100
75 0.235 -10<temp<0 150
100 0.176 -20 < temp < -10 200
125 0.141 -30 < temp < -20 250
150 0.117 -40 < temp < -30 300