นโยบายคุณภาพ

 

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าคุณภาพ และการบริการที่ดี มุ่งเน้นความปลอดภัยในการทำงานและการส่งมอบทันเวลา เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ด้วยการพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง


Quality Policy

 

Intend toward High quality products and Good services Emphasize Safety in working and On time delivery Satisfy customers bykeeping continuous development of management system and personnel

Installation Features

SQUAREROCK TM Panels form a complete cladding system, including thermal insulation, fire resistance, air tight property and color steel sheet on both skins. The wide panel range offers great flexibilities to accommodate any design of building construction.

Wall
Prefabricated system provides fast and easy installation. It is very tight by screwing tongue & groove steel profile section. The wall panels give a good thermal insulation. Panels can be installed either vertically or horizontally but vertical installation is most practical and recommended solution for high wall. Wall panels are erected in U-channel base runner at bottom.

Ceiling
SQUAREROCK TM ceiling system is versatile and available both walkable and non walkable type. The ceiling is suspended by using hanging sets from the roof substructure. Panel span will be adjusted incorporating with thickness of ceiling panels. Ceiling cutout can be executed at site and to be finish with steel sheet trimming. It is therefore no wool fiber exposure after finishing.